Vilkår og betingelser

Artikel 1

Disse leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og / eller alle aftaler indgået af VitexNatura med tredjeparter. Offentliggørelse kan blandt andet ske ved at aflevere en kopi af leveringsbetingelserne til den anden part på forhånd ved at henvise til leveringsbetingelserne på brev og fakturapapir ved at henvise til leveringsbetingelserne på tilbud, prisliste, internetsted eller ordrebekræftelse.

 

2: Medmindre andet er aftalt skriftligt, anses leveringsbetingelserne for at være accepteret af de involverede parter. Afvigende bestemmelser skal udtrykkeligt aftales skriftligt.

 

3: En aftale anses for at være indgået, hvis sælgerens tilbud er bestilt og betalt af køberen. Hvis aftalen er fastlagt skriftligt, gælder den skriftlige optegnelse.

 

Artikel 2 - produkter, materialer og holdbarhed

1. VitexNatura-produkter samles manuelt af friske og levende materialer. Som et resultat forbeholder VitexNatura sig ret til at foretage ændringer i design, produktion og materialer uden forudgående konsultation med køberen.

 

Artikel 3 - Tilbud:

1. Alle tilbud, der fremsættes mundtligt eller i prislister, Internettet, daglige eller ugentlige aviser, tidsskrifter, meddelelser, breve, faxmeddelelser og e-mails fra eller på vegne af VitexNatura med hensyn til priser, tilbud, leveringsbetingelser osv. Er helt uden forpligtelse og for VitexNatura på ingen måde overhovedet. bindende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

 

2. Aftaler, som måske eller måske ikke er indgået gennem formidlere, bliver kun bindende efter skriftlig bekræftelse via e-mail fra VitexNatura.

 

3. Ændringer i den oprindelige aftale, uanset art, foretaget skriftligt eller mundtligt af eller på vegne af den anden part, der medfører højere omkostninger, end der kunne regnes med i tilbuddet, kan den anden part blive opkrævet ekstra af VitexNatura. Du vil blive informeret om dette på forhånd.

 

Artikel 4 - Leveringstid

:
Aftalte leveringstider overholdes så meget som muligt af VitexNatura, men overskridelse af dette gør VitexNatura ikke ansvarlig og giver ikke ret til at annullere aftalen.

Force majeure:
1. VitexNatura er ikke ansvarlig for skader på køberen som følge af manglende levering.
2. Hvis VitexNatura på grund af force majeure ikke inden for 48 timer efter den aftalte leveringsdato, skal underrette køberen herom hurtigst muligt via fax / e-mail eller telefon med skriftlig bekræftelse uden at være forpligtet til at betale nogen kompensation.
3. I tilfælde af force majeure - efter konsultation med køberen - kan VitexNatura opsige aftalen eller suspendere levering indtil det øjeblik, hvor force majeure-situationen ophører med at eksistere.
4. Hvis leveringen i tilfælde af suspension forsinkes med mere end ti dage, er køberen berettiget til skriftligt at meddele, at den anser købsaftalen for at være opløst. Følgende lignende omstændigheder betragtes som force majeure:
- Forsinket eller kvalitativt uacceptabel levering fra et eller flere forsyningsselskaber.
- Obstruktive foranstaltninger fra regeringen.
-Komplet eller delvis strejke eller funktionsfejl i det interne og eksterne transportapparat.
Oprør og andre forstyrrelser, der forhindrer rettidig gennemførelse af aftalen.
-Fuldstændig eller delvis stagnation i produktionsmaskineriet for - eller arbejdsangreb eller udelukkelse i virksomheden eller i den, hvoraf varer fremstilles af råmaterialer eller produkter.
-Forstyrrelser i internetcomputere og / eller telefonforbindelser, der stagnerer ordrer via internettet.

 

Artikel 5 - Levering

1. Levering anses altid for at finde sted på kundens adresse og sker for hans / hendes regning.

2. Medmindre der er indgået aftaler mellem VitexNatura og kunden om dette, vælges rute og transportmiddel efter vores bedste overbevisning.

3. Eventuelle forsikringsomkostninger er for købers regning.

 

Artikel 6 - Emballage og transport

VitexNatura har ret til at opkræve de faktiske omkostninger ved emballering og transport over salgsprisen.

 

Artikel 7 - Betaling

1. Salget finder sted mod forudbetaling eller, medmindre det er aftalt efter modtagelse af fakturaen, i hvilket tilfælde betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato uden fradrag for rabat og uden modregning.

Du kan betale på vores side på følgende måder. Vi accepterer følgende betalingsmetoder:

- Forudbetaling

- Ideel (internetbank)

1. På konto (kun med kundenummer og aftalt skriftligt)

2. Hvis denne betegnelse overskrides, anses køberen for at være misligholdt af loven, og VitexNatura har ret til at opkræve den lovbestemte rente fra det øjeblik erklærer, at køberen er i misligholdelse, uden at dette berører de yderligere rettigheder, der tilkommer VitexNatura.

 

Artikel 8 - Ejendomsforbehold

Alle leverede produkter forbliver VitexNaturas ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

 


Artikel 9 - Klager

1. De produkter, der skal leveres, skal opfylde de normale kvalitetsstandarder.

2. Klager vedrørende synlige mangler i leverede produkter skal rapporteres til VitexNatura umiddelbart efter opdagelsen eller under alle omstændigheder inden for 24 timer efter modtagelse, via fax / e-mail eller telefon.

3. Klager vedrørende en bestemt levering påvirker ikke tidligere eller senere leveringer og giver ikke ret til at nægte betaling for den relevante eller tidligere eller senere levering.

4. Mangler i en del af de leverede varer giver ikke køberen ret til at afvise hele det leverede parti.

 

Artikel 10 - Gældende lovgivning / tvister

1. Alle aftaler, som disse betingelser helt eller delvist vedrører, er underlagt hollandsk lov.

2. Alle tvister (også de, der kun betragtes som sådanne af en af ​​parterne) med hensyn til eller som følge af de aftaler, der er indgået mellem VitexNatura og en køber etableret i udlandet, som disse betingelser gælder for, kan afgøres af den nederlandske domstol, der har kompetence. er det område, hvor VitexNatura ligger.

3. Hvis du føler, at du som forbruger ikke er blevet behandlet ordentligt, og der er opstået en tvist, kan du sende dette til tvistekomitéen via ODR-platformen http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Artikel 11 - Personlige data

1. Dine data vi skal være i stand til at behandle dine ordrer og betalinger. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.

 

Artikel 12 - Afsluttende bestemmelse

1. I tilfælde, der ikke er nævnt i disse vilkår og betingelser, finder hollandsk lov også anvendelse.

2. Hvis en del eller en bestemmelse i disse vilkår og betingelser skulle vise sig at være i strid med obligatoriske bestemmelser i national eller international lovgivning, betragtes dette som ikke aftalt, og disse vilkår og betingelser vil fortsat være bindende for de andre parter.

3. Fortrydelsesret

 

Du har ret til at fortryde kontrakten inden for 14 dage uden at give nogen grund. Tilbagetrækningsperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig, som ikke er luftfartsselskabet, tager den sidste vare fysisk i besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at trække kontrakten ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. Skriftligt med post eller e-mail). Du kan bruge denne fortrydelsesformular til dette, men du er ikke forpligtet til at gøre det. Du kan også sende denne formular eller enhver anden klart formuleret erklæring via e-mail til info@vitexnatura-wholesale.com. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse på modtagelse af din annullering via e-mail.

Produktet kan kun returneres, hvis produktet stadig er ubrugt i den originale, ubeskadigede og uåbnede emballage, der returneres (produktet er muligvis ikke brugt og skal stadig være salgbart; kunden kan se produktet, men ikke bryde lukningen, fra emballagen eller tages i brug). Du bærer selv omkostningerne ved returforsendelsen. Produktet skal være ubeskadiget og komplet og kan sendes i originalemballagen med tilstrækkelig porto til:

Leveringsadressen for varer og returforsendelser sendes til dig på anmodning.

 

Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du opsiger kontrakten, modtager du alle betalinger, du har foretaget indtil det tidspunkt, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, der tilbydes af os) uden forsinkelse inden 14 dage efter modtagelsen af ​​varerne fra os. Vi venter med en tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage.

De eneste betingelser er, at varen er ubeskadiget, ubrugt og returneres i originalemballagen. Når du returnerer artiklen, er det vigtigt, at du skriftligt angiver, hvilket kontonummer vi kan tilbagebetale dine penge, navnet på dette kontonummer og modtagerens bopæl. Vedlæg også fakturaen for varen i konvolutten. Omkostningerne ved returforsendelse afholdes af køberen. VitexNatura returnerer dit købsbeløb inden for 14 dage inklusive de forsendelsesomkostninger, du har betalt som angivet på fakturaen.

Vi henleder din opmærksomhed på din fortrydelsesret. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, gør du det ved at returnere produktet inden for afkølingsperioden (14 dage) eller ved at sende en erklæring adresseret til os inden for afkølingsperioden (14 dage). Vi returnerer det fulde købsbeløb til dig inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du som forbruger levere produktet og emballagen til os i deres oprindelige stand.

 

Når du returnerer din ordre, refunderer vi de beløb, du har betalt. Så også de forsendelses- og betalingsomkostninger, du har afholdt ved bestilling. Selve returneringen sker på bekostning af kunden.

 

Annulleringsformular. (*) Strik ud, hvad der ikke gælder.


(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at annullere kontrakten)

Til FAKTUUR-ADRESSE: VitexNatura, Stuwweg 22. 6219NB Maastricht - Holland. info@vitexnatura-wholesalen.com

Bemærk, at dette ikke er en leveringsadresse for varer. Leveringsadressen for varer og produkter vil blive sendt til dig.

 

Jeg / vi * deler / deler (*) meddeler dig hermed, at jeg / vi (*)

tilbagekalder / tilbagekalder vores aftale om salg af følgende varer (*):

 

Bestilt den (*) / modtaget den (*):

-

 

Bestil nummer (findes på fakturaen, modtagelse og afsendelse bekræftelse):

-

 

Navn / Navne på forbrugerens (r):

-

 

adresse forbruger (er):

-

 

Forbruger (s) underskrift (kun hvis denne formular sendes på papir)

-

 

Dato

(Download Vilkår og betingelser som et PDF-dokument.)

Prisbillige tandimplantater

Health & Aesthetics

Indkøbskurv

Ingen varer i indkøbskurven.

Marseille saebeflager

Marseille sæbe

Tyrkiske vine

© 2008 - 2024 VitexNatura Naturligt sundt! | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore